Pravilnik KAWASAKI turnirjev

Osnovni namen organizacije rekreativnih Kawasaki turnirjev je razvijanje rekreativnega badmintona v naši regiji. Pri tem je cilj nudenje pomoči organizatorjem pri izvedbi turnirjev, obveščanje igralcev o turnirskem dogajanju, ter boljša preglednost glede terminov tekmovanj preko koledarja.
Koordinator oz. soorganizator Kawasaki lige je Športno društvo Badminton, ki povezuje vse rekreativne igralce.
ŠD Badminton deluje pri koordiniranju turnirjev po Pravilniku Kawasaki lige.
1. Sezona vseh rekreativnih turnirjev, ki štejejo za Kawaski ligo traja od 1.9. do 30.5. in se zaključi z MASTERS turnirjem. Masters je zadnji turnir v sezoni in se šteje za Kawasaki ligo. Na masters turnirju se razglasijo rezultati in podelijo praktične nagrade za skupno Kawasaki ligo. Organizator zaključnega MASTERS turnirja se določa vsako sezono sproti. Turnirji, ki so organizirani v isti sezoni in potekajo po 30.5. se štejejo za točke Kawasaki lige že za naslednjo sezono.
2. Turnirje za Trump lestvico lahko organizirajo vsi klubi, športni centri in posamezniki, ki delujejo v skladu pravilnika Kawasaki lige. Uporaba Tournament Plannerja je obvezna.
3. Nastopajoči morajo biti rekreativni igralci. Ob prijavi, dobi vsak igralec svojo registracijsko številko ID. Na turnirjih lahko nastopajo le rekreativni igralci, organizator pa lahko podeli posebno vabilo "wild card". Organizator ima pravico tudi do zavrnitve udeležbe prijavljenega igralca na turnir, kar mora storiti pravočasno in z utemeljitvijo. Na turnirjih za Kawasaki ligo ne smejo nastopati mladinci (izjeme so dopustne).
4. Obveznosti ŠD Badmintona kot soorganizatorja in koordinatorja vseh open in grand prix turnirjev so:
- oblikovanje koledarja vseh rekreativnih turnirjev za Kawasaki ligo v sodelovanju z organizatorji posameznih turnirjev;
- posredovanje razpisov in ostalih informacij preko elektronske pošte;
- preko e-pošte. Organizator lahko tudi sam zbira prijave in jih posreduje koordinatorju;
- žrebanje za turnirje in posredovanje datoteke organizatorjem, ki vodijo turnir;
- oblikovanje trenutne lestvice;
- objavljanje poročil, galerij, ter ostale informacije glede turnirjev;
- sprejemanje morebitnih pritožb in reševanje le-teh.
5. Obveznosti organizatorja posameznega turnirja so :
- oblikovanje razpisa z vsemi potrebnimi informacijami;
- žrebanje za turnirje in posredovanje datoteke organizatorjem, ki vodijo turnir;
- objavljanje in posredovanje razpisa najmanj 14 dni pred začetkom turnirja;
- organizator mora voditi in imeti dovolj znanja za samostojno vodenje turnirja preko sistema Tournament Planner;
- po končanem turnirju čim prej posredovati rezultate, kratko poročilo o turnirju in galerijo;
6. Nosilci na turnirju se določijo glede na trenutno Kawasaki lestvico. Prva dva meseca v sezoni se nosilci določijo glede na končno razvrstitev v pretekli sezoni.
7. Če se v posamezni kategoriji prijavijo manj kot štirje posamezniki oz. pari, se lahko kategorije združijo, vendar morajo biti igralci o tem tudi predhodno obveščeni.
8. Za organizacijo LEVEL A turnirja, mora organizator poskrbeti sledeče pogoje:
- vsaj 6 igrišč;
- dve kategoriji (ob premajhnem številu prijav, se kategorije lahko združijo);
- razpisanih mora biti vseh pet disciplin. V kolikor organizator teh zahtev ne izpolnjuje, se turnir šteje kot turnir LEVEL B kategorije. Za vse turnirje LEVEL B kategorije veljajo enake zahteve in določila, kot pri ostalih open turnirjih.
9. Rekreativni Kawasaki turnirji se točkujejo po sledečem sistemu:
TURNIRJI LEVEL A
Mesto 1. SKUPINA 2. SKUPINA 3. SKUPINA
---------------------------------------------------------------------------------------
1. mesto 100 točk 35 točk 14 točk
2. mesto 80 točk 30 točk 12 točk
3. mesto 70 točk 27 točk 10 točk
4. mesto 60 točk 24 točk 9 točk
5. - 8. mesto 55 točk 22 točk 8 točk
9. - 16. mesto 35 točk 14 točk 4 točke
17. - 32. mesto 14 točk 4 točke 2 točki
33. - 64 mesto 2 točki 1 točki 1 točka

TURNIRJI LEVEL B
Mesto 1. SKUPINA 2. SKUPINA 3. SKUPINA
---------------------------------------------------------------------------------------
1. mesto 70 točk 25 točk 10 točk
2. mesto 56 točk 22 točk 9 točk
3. mesto 49 točk 19 točk 8 točk
4. mesto 42 točk 17 točk 7 točk
5. - 8. mesto 38 točk 15 točk 6 točk
9. - 16. mesto 25 točk 10 točk 4 točke
17. - 32. mesto 10 točk 4 točke 2 točki
33. - 64 mesto 2 točki 1 točka 1 točka


11. Vsak udeleženec v obeh kategorijah prejme za udeležbo na turnirju še pet dodatnih točk, ki se mu na koncu sezone prištejejo in se ne brišejo.
12. Igralne žoge: Na vseh rekreativnih turnirjih, ki štejejo za Kawasaki ligo se igra s peresnimi žogami. V drugi kategoriji se lahko s predhodnim dogovorom igra tudi s plastičnimi žogami. Organizator predhodno določi katere žoge imajo ob morebitnem medsebojnem usklajevanju med igralci prednost (peresne ali plastične).
KAWASAKI TURNIRJI LEVEL A
15. Pri LEVEL A turnirjih mora organizator upoštevati sledeče:
- turnirji potekajo v dveh kakovostnih kategorijah (bolj in manj kakovostna rekreativna skupina) pri igri posamezno. Pri dvojicah sta lahko skupini združeni. Pri igri posamezno se lahko kategoriji združita, če so v kategorijo prijavljeni manj kot štirje igralci;
- Vsak organizator lahko organizira le en LEVEL A turnir v sezoni (izjeme so dopustne);
- Turnir se igra na vsaj šestih igriščih (izjemoma lahko tudi manj);
- Organizator je dolžan priskrbeti ustrezne praktične nagrade, pokale oz. medalje;
- Sistem tekmovanja lahko določi organizator, vendar se glavni turnir igra na dva dobljena seta do 21 točk;
- Organizator turnirja posreduje datum LEVEL A turnirja na začetku sezone. Vsi organizatorji pa se prizadevajo, da je na ta termin čim manj vzporednih turnirjev. Predvsem to velja za isto regijo;
- Na LEVEL A turnirjih organizator določi osebo, ki razsodi v primeru spornih dogodkov;
- V kolikor je mogoče, organizator poskrbi, da se finalni dvoboji sodijo in uporabljajo semaforji.
GRAND PRIX TRUMP TURNIRJI
V sezoni bodo organizirani tudi grand prixturnirji, ki bodo porazdeljeni po en turnir na mesec (izjeme so dopustne).