Pravilnik TRUMP turnirjev

22e0cda668d3bb64e15996085c60c913.jpg
AOsnovni namen organizacije rekreativnih Trump turnirjev je razvijanje rekreativnega badmintona v naši regiji. Pri tem je cilj nudenje pomoči organizatorjem pri izvedbi turnirjev, obveščanje igralcev o turnirskem dogajanju, ter boljša preglednost glede terminov tekmovanj preko koledarja.
Koordinator oz. soorganizator Trump lestvice je Športno društvo Badminton, ki v sodelovanju z BZS povezuje vse rekreativne igralce. Skupni cilj obeh je, povečanje števila rekreativnih igralcev, ki bodo preko svojih matičnih klubov tudi člani Badmintonske zveze Slovenije.
ŠD Badminton deluje pri koordiniranju turnirjev po Pravilniku Trump lestvice in je neodvisno od tekmovalnega pravilnika BZS.
1. Sezona vseh rekreativnih turnirjev, ki štejejo za Trump lestvico traja od 1.1. do 20.12. in se zaključi z MASTERS turnirjem. Masters je zadnji turnir v sezoni in ne šteje za Trump lestvico. Na masters turnirju se razglasijo rezultati in podelijo praktične nagrade za skupno Trump lestvico.
2. Turnirje za Trump lestvico lahko organizirajo vsi klubi in športni centri, ki so včlanjeni v BZS in imajo za sezono poravnano članarino.
3. Vsi nastopajoči morajo biti člani klubov, ki so včlanjeni v BZS. V kolikor kateri od rekreativnih igralcev ni član nobenega kluba oz. športnega centra, lahko to stori preko spletne aplikacije ob prijavi na turnir. Pri prijavi se lahko odloči za katerikoli klub, ki je na voljo v aplikacij. Ob prijavi, dobi vsak igralec svojo registracijsko številko ID in je enaka tudi na vseh turnirjih v sklopu BZS turnirjev. Na turnirjih lahko nastopajo le rekreativni igralci, organizator pa lahko podeli posebno vabilo "wild card". Organizator ima pravico tudi do zavrnitve udeležbe prijavljenega igralca na turnir, kar mora storiti pravočasno in z utemeljitvijo. Na Trump rekreativnih turnirjih ne smejo nastopati mladinci, ki so uvrščeni na SMJL (izjeme so dopustne).
4. Obveznosti ŠD Badmintona kot soorganizatorja in koordinatorja vseh open in grand prix turnirjev so:
- oblikovanje koledarja vseh rekreativnih turnirjev za Trump lestvico v sodelovanju z organizatorji posameznih turnirjev;
- posredovanje razpisov in ostalih informacij preko elektronske pošte;
- preko e-pošte in spletne aplikacije zbiranje prijav za turnirje. Organizator lahko tudi sam zbira prijave in jih posreduje koordinatorju;
- žrebanje za turnirje in posredovanje datoteke organizatorjem, ki vodijo turnir;
- oblikovanje trenutne lestvice;
- objavljanje poročil, galerij, ter ostale informacije glede turnirjev;
- sprejemanje morebitnih pritožb in reševanje le-teh.
5. Obveznosti organizatorja posameznega turnirja so :
- oblikovanje razpisa z vsemi potrebnimi informacijami;
- objavljanje in posredovanje razpisa najmanj 14 dni pred začetkom turnirja;
- organizator mora voditi in imeti dovolj znanja za samostojno vodenje turnirja preko sistema Tournament Planner;
- po končanem turnirju čim prej posredovati rezultate, kratko poročilo o turnirju in galerijo;
6. Nosilci na turnirju se določijo glede na trenutno Trump lestvico. Prva dva meseca v sezoni se nosilci določijo glede na končno razvrstitev v pretekli sezoni.
7. Če se v posamezni kategoriji prijavijo manj kot štirje posamezniki oz. pari, se lahko kategorije združijo, vendar morajo biti igralci o tem tudi predhodno obveščeni.
8. V sezoni se štejejo za Trump lestvico le open in grand prix turnirji. Lahko pa štejejo tudi lokalni turnirji zaprtega tipa, vendar ne smejo vplivati na vrh Trump lestvice.
9. Za organizacijo open turnirja, mora organizator poskrbeti za sledeče pogoje:
- vsaj 6 igrišč;
- dve kategoriji (ob premajhnem številu prijav, se kategorije lahko združijo);
- razpisanih mora biti vseh pet disciplin. V kolikor organizator teh zahtev ne izpolnjuje, se turnir šteje kot open turnir II. kategorije. Za vse open turnirje II. kategorije veljajo enake zahteve in določila, kot pri ostalih open turnirjih.
10. Rekreativni Trump turnirji se točkujejo po sledečem sistemu:
Mesto Open II. kategorije Open Grand prix
---------------------------------------------------------------------------------------
1. mesto 12 točk 18 točk 24 točk
2. mesto 10 točk 15 točk 20 točk
3. mesto 9 točk 18 točk
4. mesto 8 točk 12 točk 16 točk
5. - 8. mesto 6 točk 9 točk 12 točk
9. - 16. mesto 4 toke 6 točk 8 točk
17. - 32. mesto 2 točki 3 točke 4 točke
33. - 64 mesto 1 točka 2 točki 2 točki
11. Vsak udeleženec v obeh kategorijah prejme za udeležbo na turnirju še eno dodatno točko, ki se mu na koncu sezone prištejejo in se ne brišejo.
12. Igralne žoge: Na vseh open in grand prix rekreativnih turnirjih se igra s peresnimi žogami. V drugi kategoriji se lahko s predhodnim dogovorom igra tudi s plastičnimi žogami. Organizator predhodno določi katere žoge imajo ob morebitnem medsebojnem usklajevanju med igralci prednost (peresne ali plastične).
Žoge na vseh Trump open in grand prix rekreativnih turnirjih so znamke TRUMP, ter znamke, ki so včlanjene v ballpool BZS za tekočo sezono. Izjeme so dopustne.
OPEN TRUMP TURNIRJI
15. Pri OPEN turnirjih mora organizator upoštevati sledeče:
- turnirji potekajo v dveh kakovostnih kategorijah (bolj in manj kakovostna rekreativna skupina) pri igri posamezno. Pri dvojicah sta lahko skupini združeni. Pri igri posamezno se lahko kategoriji združita, če so v kategorijo prijavljeni manj kot štirje igralci;
- Vsak organizator lahko organizira le en OPEN turnir v sezoni (izjeme so dopustne);
- Turnir se igra na vsaj šestih igriščih (izjemoma lahko tudi manj);
- Organizator je dolžan priskrbeti ustrezne praktične nagrade, pokale oz. medalje;
- Sistem tekmovanja lahko določi organizator, vendar se glavni turnir igra na dva dobljena seta do 21 točk;
- Organizator turnirja posreduje datum OPEN turnirja na začetku sezone. Vsi organizatorji pa se prizadevajo, da je na ta termin čim manj vzporednih turnirjev. Predvsem to velja za isto regijo;
- Na OPEN turnirjih organizator določi osebo, ki razsodi v primeru spornih dogodkov;
- V kolikor je mogoče, organizator poskrbi, da se finalni dvoboji sodijo in uporabljajo semaforji.
GRAND PRIX TRUMP TURNIRJI
V sezoni bodo organizirani tudi grand prixturnirji, ki bodo porazdeljeni po en turnir na mesec (izjeme so dopustne).
Namen GRAND PRIX turnirjev je privabiti čim večje število rekreativnih igralcev iz cele Slovenije in tujine. Zato naj v tistem terminu ne bi bilo drugih turnirjev.
Turnir se igra na vsaj devetih igriščih (izjemoma lahko tudi manj).
Kriteriji za dodelitev GRAND PRIX turnirjev so:
- število udeležencev na turnirjih v preteklih letih;
- pogoji izvedbe tekmovanja (število igrišč, nagrade);
- razpršenost turnirjev po regiji;
KONČNA TRUMP LESTVICA
Za končno Trump lestvico se šteje glede na disciplino naslednje število najboljših uvrstitev
- moški posamezno: 5 najboljših uvrstitev na GRAND PRIX turnirjih;
7 najboljših uvrstitev na OPEN turnirjih;
- ženske posamezno: 5 najboljših uvrstitev na GRAND PRIX turnirjih;
6 najboljših uvrstitev na OPEN turnirjih;
- moške dvojice: 5 najboljših uvrstitev na GRAND PRIX turnirjih;
6 najboljših uvrstitev na OPEN turnirjih;
- ženske dvojice: 5 najboljših uvrstitev na GRAND PRIX turnirjih;
6 najboljših uvrstitev na OPEN turnirjih;
- mešane dvojice: 5 najboljših uvrstitev na GRAND PRIX turnirjih;
6 najboljših uvrstitev na OPEN turnirjih;
Pri dvojicah se šteje točkovna uvrstitev posameznika. Na koncu sezone, se pri mešanih dvojicah podeli nagrade za ženske in moške ločeno.